• THYH-18
  • THYH-25
  • THYH-34

Metel dalen weldio TIG: perffaith i weldio dalennau tenau

Mae weldio TIG yn arbennig o addas ar gyfer weldio metel dalen denau a gellir ei ddefnyddio ar gyfer weldio parhaus ac yn y fan a'r lle. Dysgu mwy am ei nodweddion.

Mae metel dalen weldio TIG (Nwy Inert Twngsten) yn sicr yn un o'r dulliau weldio mwyaf cyffredin. Mae hwn yn proses weldio arc gyda infusible (twngsten) electrodwedi'i warchod gan nwy anadweithiol (y nwyon a ddefnyddir amlaf yw argon neu heliwm), y gellir eu perfformio gyda neu heb fetel llenwi.

Mae weldio TIG yn arbennig o addas ar gyfer weldio metel dalen denau a gellir ei ddefnyddio ar gyfer weldio parhaus ac yn y fan a'r lle. Datblygwyd y dechnoleg weldio benodol hon i ddechrau ar gyfer y diwydiant hedfan yn ystod yr Ail Ryfel Byd, i ddisodli rhybedion â weldio ar awyrennau (llawer ysgafnach gyda'r un gwrthiant). Ers hynny, mae ei ddefnyddiau yn y sector diwydiannol wedi lluosi'n ddramatig.

Mae metel dalen weldio TIG yn darparu cymalau o ansawdd uchel ac felly mae'n arbennig o addas ar gyfer weldio cynfasau tenau, yn wahanol i dechneg weldio draddodiadol lle mae'r risg o dyllu'r metel yn uchel.

Mae Weldio TIG (Nwy Inert Twngsten) yn cael ei ddefnyddio amlaf i weldio darnau tenau o ddur gwrthstaen a metelau anfferrus fel alwminiwm, magnesiwm, ac aloion copr.

  • Proses weldio amlbwrpas gyda chanlyniadau uwch
  • Mae'r broses gymhleth yn gofyn am radd uchel o sgil
  • Proses weldio arafach ond mwy manwl gywir; yn cynhyrchu weldio sy'n edrych yn well
  • Yn gallu cynhyrchu weldio anodd, fel cromliniau crwn neu S.

Sut mae metel dalen weldio TIG yn gweithio

Mewn weldio TIG, cyflenwir deunydd â llaw gyda chymorth bar neu'n awtomatig gyda gwifren spooled. Mae'r weithdrefn hon yn addas ar gyfer perfformio weldiau o ansawdd uchel rhag ofn ymuno â thrwch tenau dur gwrthstaen trwy doddi'r ymylon, gydag ychwanegiadau bach o ddeunydd (mewn rhai achosion hyd yn oed heb ddeunydd llenwi).

TIG weldio taflenni tenau, a fflachlamp yn cael ei ddefnyddio lle mae'r electrod twngsten yn cael ei fewnosod, lle mae'r nwy anadweithiol amddiffynnol yn llifo ar y baddon toddi. Mae'r gweithredwr yn symud y ffagl ar hyd y cymal i symud y baddon toddi, gan leoli'r electrod twngsten infusible ar bellter uchaf o ychydig filimetrau a cadw'r pellter hwn yn sefydlog.

Yn ystod y llawdriniaeth mae'n bwysig iawn atal yr electrod rhag dod i gysylltiad uniongyrchol â'r darn i gael ei weldio, gan y byddai'r wialen twngsten yn glynu wrth y cymal ac yn stopio weldio.

Thyhmetalfab: eich pwynt cyfeirio ar gyfer weldio TIG metel dalen denau

Mae'r broses weldio ddalen hon yn ddatrysiad rhagorol i gael canlyniadau heb burrs, ond mae'n cymryd gweithredwyr arbenigol iawn, yn enwedig o ran trin cynfasau tenau, i gael weldio TIG o'r radd flaenaf. 

Yn Minifaber ni Metel weldio TIG metel yn fewnol, mewn amgylchedd gwarchodedig a rheoledig, a thrwy hynny optimeiddio amseroedd a chostau ar gyfer creu cynhyrchion cymhleth, gorffenedig neu led-orffen.

Mae ein ffoi peiriant yn cynnwys robot weldio anthropomorffig MIG-TIG a 8 peiriant weldio yn gwbl arbenigol mewn TIG, lle rydym yn cynhyrchu cynhyrchion lled-orffen a gorffenedig gyda gwerth ychwanegol uchel.

TIG WELDING


Amser post: Medi-07-2021